Geschiedenis Hoeve Steenen Poort

Op een kaart uit 1600 is al sprake van een woning op de plek van de “Hoeve Steenen Poort”. Een dwarsgeplaatst voorhuis dat als buitenverblijf in gebruik was. In februari 1616 werd dit buiten verkocht aan de Burgermeester van Delft en Heer van Harencarspel, Jacob Huijgens van der Dussen door Jonkheer Francois van Hindersum. Deze Luitenant Kolonel van Schotse afkomst (Sir Francis Henderson/ Fordell Castle) was getrouwd met Anna Vijgh weduwe van Jonkheer Johan van Egmont zoon van Otto van Egmond, Heer van Kenenburg. In april 1624 was de “Hofstede” in bezit van Mr. Anthony de Wael, Advocaat van de Hove van Holland en Pensionaris der Stede Monnickendam. Hij verkreeg zijn bezit van de erfgenamen van zijn zwager, Jacob Huijgens van der Dussen. Mr. Anthony de Wael heeft de Hofstede naar verluid tot zijn grootste omvang uitgebouwd.

Op 28 april 1652 wanneer hij “Raadt in de Hoge Raede van Holland, Zeeland en (West) Friesland en hoofdingeland van de Zijpe is verkoopt hij zijn buiten aan Cornelis Heertgens alias Van Sijp uit Medemblik. Bij leven onder andere President – Schepen, Weesmeester, Molenmeester en raad in de vroedschap van Medemblik. Na zijn overlijden op 11 november 1666 erven twee van zijn dochters ieder de helft van het buiten “Steenen Poort” één van de belangrijkste Zijper bezittingen gewaardeerd op 27.000 gulden.

In 1742 verwerft de kamper Burgermeester Mr. Hendrik Vestrinck het hele buiten door beide helften van de “Steenen Poort” van de latere erfgenamen van de gezusters Heertgens over te nemen. Op hun beurt verkochten de erfgenamen van Hendrik Vestrinck in juli 1753 de “Steenen Poort” aan Cornelis Maijlissen van Groenveld voor de som van 4.800 gulden. Het buiten werd omschreven als ,, een Heerenhuizinge, boerenwooninge, boomgaarden en 2 huurhuissies het Groenland genaamt” Het geheel op 44 morgen ,,zo groet als zaatland’ Op 12 december 1766 kwam de “Steenen Poort” weer in het bezit van een buiten de Zijper polder wonende bestuurder.

Mr. Hendrik Rijser in die tijd onder andere Heemraad, Hoofd Ingeland van de Zijpe en raadsheer in het hof van Holland en het Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage. In deze tijd werd de “Steenen Poort” in zijn geheel of soms delen verpacht net als in de tijd van de gezusters Heertgens. Mr. Rijser heeft de “Steenen Poort” mogelijk ook als buiten gebruikt, maar bij verkoop op 11 oktober 1803 aan de Zijper boer Cornelis Leeuwen was alleen sprake van ,,een huismanswoning met 45 morgen en 106 roeden land in de polder C bij de Sint Maartensbrug.

De familie leeuwen bleef tot ver in de 19e eeuw bewoner van de “Steenen Poort”. Waarna de “Steenen Poort” verkocht werd aan de familie Appel. De familie Appel heeft drie generaties lang de “Steenen Poort” bewoond en het land bewerkt. De laatste Appel was echter huurder daar de : ”Steenen Poort” al eerder verkocht werd aan de kaashandelaar Kool uit Alkmaar als belegging en om ruzie binnen de familie Appel te voorkomen bij vererving. De clausule bij de verkoop was dat zolang er een Appel leefde en boerde op de “Steenen Poort” deze het recht van pacht had.

De Firma Veuger (aannemers te Sint Maartensbrug) verkreeg de “Steenen Poort” door verkoop van de erven Kool met de bedoeling de “Steenen Poort” te verbouwen tot appartementencomplex en de bouw van een extra woning in de oude moestuin.  Dit project ging uiteindelijk niet door, waarna in februari 2012 de “Steenen Poort” werd doorverkocht aan de huidige eigenaren J.H. veld en E.A. Bakker. 

De huidige “Hoeve Steenen Poort” is bijna 100 jaar oud en gebouwd in 1927 na een brand. De verbrandde boerderij stamde uit 1873.

In de tuinkamer hangt een foto van de voormalige “Steenen Poort” en daarboven een foto van de huidige “Hoeve Steenen Poort” een stolpboerderij met drie vierkanten.

Volg Hoeve Steenen Poort op Instagram